אוהד אשל- צמיחה עסקית לחברות וארגונים

דוגמאות לטיפול וניהול חברות במשבר

דוגמאות לטיפול וניהול חברות במשבר

חברת מוצרי נייר ,ייבוא, ייצור ושיווק

הבעיה – מעבר מרווח להפסד

הבעלים פנה עקב ירידה ברווחיות ובעקבות זאת שהרגיש שקיים חוסר סדר בעסק ואי התאמה של חלק מהעובדים לתפקידם .

כללי

המטרה היא לבנות מודל לתוכנית עבודה , הכוללת פעילות בדיקה והתאמה  רלוונטית למטרת שיפור תהליכי העבודה הקיימים ובניית תקציב רלוונטי ויישומו לשנת 2013

הפעילות תתבצע בשני מישורים הראשונה  תתבצע ע"י לימוד המערכת הכרת כ"א הקיים וביצוע פעולות רלוונטיות בהתאם לתיאום בינינו.

השנייה  הכשרת הצוות הקיים בהבנת תהליכי המכירה ויישומם בשיחות ובפגישות הרלוונטיות  תוך שילוב צוות העובדים הקיים במטרות הארגון והדרך היעילה ביותר להשיגם.

תפיסת הפעילות היא יצירת סביבת מכירות התואמת את צרכי הארגון ומטרותיו ע"פ פרמטרים שנקבע בינינו מראש.

העבודה תתבצע  ברמת השטח, תוך מתן פתרונות מקומיים ותוך מטרה ליצור יריעה מקיפה ככל הניתן של נתונים .

התהליך

א.  3 פגישות עם הבעלים על מצב החברה והכיוונים הרצויים

ב. מעבר על דוחות כספיים והסכמים משפטיים רלוונטיים לבחינת מצב העסק , חוזקו , יתרונותיו ומצבו ב 5 שנים האחרונות .

ב.  לימוד השטח מתוך החברה ומעבר בין המחלקות השונות ופגישות עם המנהלים והעובדים הרלוונטים.

ג. יצירת תוכנית עבודה בהתאם לנדרש על מנת לייצר שינוי באווירה ובמוטיבציה , החלפת עובדים , צמצום מוצרים , ותמיכה במערכת התפעול והמכירות

ד. יצירת תקציב שנתי רלוונטי והעברתו לצוות הקיים

ה. ישיבות שבועיות – מכירות / שיווק / הפצה

ו. בקרה על התקציב והיעדים וקיום ישיבות חודשיות

ז. ליווי העסק והבעלים עד לקבלת תוצאה רצויה במשך כשלוש שנים

תוצאות

 מעבר העסק מהפסד לרווח משמעותי , הגדלת מחזור המכירות ,ייצוב העסק מבחינת כ"א . סידור המחלקות השונות בהתאם לצורך ועוד

חברת תוספי מזון , ייבוא ,ייצור, שיווק והפצה

הבעיה – סכסוך ארוך שנים אשר פוגע בצמיחת החברה , ברווחיות וגורם למתחים רבים , אי אמון ועוינות בין השותפים .

הבעלים פנה בעקבות סכסוך עסקי בינו לבין השותף , מתוך רצון לקנות או למכור את מניותיו.

התהליך

א. פגישות אישיות עם שני הצדדים לקבלת תמונה רחבה ומדוייקת לשורש הבעיה

ב. הקמת צוות רלוונטי – עורך דין ורואה חשבון לייעוץ

ג. בחינת הדוחות הכספיים לקבלת ערך ושווי החברה

ד. הצגת התהליך לשני הצדדים בנפרד

ה. קיום שיחות אישיות להבנת רצון הצדדים למכור או לקנות

ו. הצגת המחיר הרלוונטי ותחילת תהליך

ז. לאחר קבלת אישור מהצדדים על מי קונה – הכנת הסכם משפטי

ח. ניהול התהליך עד לחתימה על ההסכם ומילוי כל תנאיו לשביעות רצון הצדדים

תוצאות

ניהול תהליך קצר וממוקד לקבלת תוצאות רצויות בהתאם לדרישות המוכר

חברה לייצור עוגות ועוגיות

הבעיה – הפסד כספי והנהלה לא מיומנת

הבעלים פנה אלי בעקבות פרידה מהשותפים והפסדים כספיים משמעותיים בשנים האחרונות

התהליך

א. פגישות עם הבעלים והבנת הרצונות והבעיות

ב. מעבר על דוחות כספיים של השנים האחרונות

ג. ניתוח והבנה של המוצרים ומבנה התמחור

ג. הבנת מערכת ההפצה והשיווק

ד. ישיבות עם המנהלים השונים

ה. התווית מבנה ההנהלה הנדרש

ו. קיצוץ העלויות ושינוי במבנה הניהול

ז. צמצום מוצרים והתייעלות הייצור

ח. בניית מותגים חדשים ושינוי תפיסת המותג

ט. בניית תקציב לשנים הבאות בהתאם לצורכי החברה

י. הגדלת מערכת המכירות

יא. הגדלת המחזור וייצוב החברה

יב. הכנת החברה למכירה לצד שלישי בהתאם לבקשת הבעלים

תוצאות

ייצוב החברה, מעבר החברה מהפסד של מיליונים בשנה לאיזון , יצירת חברה תקינה ופעילה , מכירת החברה לבעלי עניין .

כתיבת תגובה

סגירת תפריט