אסטרטגיה תאגידית

מקסום ערך לבעלי מניות מכלל הארגון ומסך החטיבות העסקיות הפועלות בו, על ידי זיהוי הזדמנויות
השקעה והערכת פוטנציאל הסינרגיה. סיוע בגיבוש אסטרטגיה עסקית המפרטת את תחומי הפעילות
והשווקים למיקוד. הגדרת מנועי צמיחה ויתרונות תחרותיים ברי הגנה, תוך בחינת ישימות ותכנון
יישום אפקטיבי.

× מעוניינ.ת בפגישת ייעוץ
דילוג לתוכן